Skryté a přesto dostupné peníze i firma

Současná doba bohužel přeje nepřejícím, proto se jistě vyplatí snaha o co nejvyšší možné „utajení“ skutečnosti, že podnikáte. Navíc se často nepovolané osoby mohou snadno dostat k informacím o peněžních prostředcích