Děti se budou těšit na návštěvu našich hostů

Náš letní tábor se bude konat v krásném kraji na Vysočině. Poznají nádhernou přírodu. Ubytování mají zajištěno v chatkách. Po dobu deseti dnů se budou bavit, sportovat, ale i poznávat nové věci, nová dobrodružství. Na takové prázdniny budou dlouho potom a rádi vzpomínat. Po návratu budou rodičům, ale i svým kamarádům z místa bydliště určitě vyprávět své zážitky.

Zdravotní péče je kvalitně zabezpečena

Není třeba se o své děti bát. Máme zdravotní péči dobře zabezpečenou. O celém průběhu letního tábora mohou mít dobrý přehled i rodiče dětí, a to v on-line věštci. Pohovořte se svými děti a uvidíte, že prázdniny budou chtít s námi strávit. Budou tu na ně čekat noví kamarádi, nová dobrodružství, nové hry a soutěže. Domů se vrátí odpočati a spokojeni.